Harald Aasenhuus style=

Harald Aasenhuus

Leder
Kjartan Selnes style=

Kjartan Selnes

Nestleder
Gunn style=

Gunn

Sekretær
Jørn Eriksen style=

Jørn Eriksen

Kasserer
Frode Haugmark style=

Frode Haugmark

Styremedlem