Finnvola Midtre- et av de fineste hytteområdene i Trøndelag

Finnvola er 693 moh og er grensefjell mellom Norge og Sverige. Hyttefeltet ligger på norsk side i Verdal kommune. 
På vei til Finnvola etter Jämtlandsveien (Rv 72) fra Verdal sentrum passerer du mange kjente historiske minnesteder.

I 1030 reiste Olav den Hellige over fjellet
I 1718 forsøkte general Armfeldts hær å ta Trøndelag
I 1835 åpnet kong Karl Johan  ny vei over fjellet

Avstander:
Verdal Sentrum: 55 km (45 min)
Trondheim: 140 km (2 timer)
Alpinanlegg i Duved/Åre: 50 km (40 min)