Vannlekkasje

Vannlekkasje

Publisert av Harald Aasenhuus den 22.04.22.

Det har vært stor aktivitet av vannkomiteen og andre siste dagene. Vannforbruket ble mye større enn kapasiteten til brønnene. Det viser seg at vi har en stor lekkasje i den nordvestre del av feltet. Dvs høyre side av "hovedveien" i hyttefeltet til litt forbi trafoen. Dette feltet er uten vann, og vi ber de berørte om å hente vann i andre deler av feltet inntil videre. Det sier seg selv at det er vanskelig å avdekke lekkasje når snøen ligger metertykk. Har allerede en mistanke, men vi trenger tid til lekkasje-leting.

Når du sitter litt irritert over vannmangel og soler deg i hytteveggen, så vil jeg minne om at det er hytteeiere som bruker deler av sin fritid i pumpehuset. Ikke fordi det er moro.... Tommel opp til de det gjelder!(sparer noen kroner på solkrem, da:-))