Vannet...igjen

Vannet...igjen

Publisert av Harald Aasenhuus den 25.07.21.

I første driftsår med brønn, har vi lært mye og innsett at vi fortsatt har flere utfordringer.

Brønnen ga over 12m3 pr døgn etter oppstart og utover høsten. På det kaldeste og tørreste i vinter var vi nede i ca 6 m3 pr døgn. Men da var det lite folk og lite forbruk. Vi fant lekkasjer og hadde overkapasitet fra brønnen, men bare akkurat. 

Nå viser det seg at iløpet av våren og sommeren har kapasiteten til brønnen vært lavere enn forventet. Nede i 6-7 m3 pr døgn. Ved enkelte perioder med mye folk og forbruk, har ikke brønnen stor nok kapasitet. 

Så er vi over på problem nummer to. 

Når buffertanken tømmes og det kommer luft i røret mellom tanken og pumpehuset, slutter pumpa å fungere. Da kreves det en betydelig innsats for å få ut luften og få opp vanntrykket. 

Nå er det montert en regulator som stopper pumpa litt før tanken blir tom(slik at den ikke suger luft), og starter igjen etter ca et halvt døgn oppfylling. Denne styringen trenger litt justering, så får vi se om det tar seg av luftproblemet. 

Men vi har fortsatt en kapasitetsutfordring som må løses.....

 

Så inntil videre nyter vi godt av utømmelig og deilig vann fra Martintjønna. Ta med dere drikkevann.