Septiktank

Septiktank

Publisert av Harald Aasenhuus den 03.10.22.

Styret har observert flere nye septiktanker i hyttefeltet den siste tiden. Med økende antall tanker, vil utvilsomt vannforbruket øke. Dette er en problemstilling som bekymrer styret.

Etter overgang til vann fra brønner, har vannkvaliteten blitt bra og vannet er godkjent som drikkevann av mattilsynet. Men vi har ikke ubegrenset vannmengde. Vannkapasiteten er allerede helt på grensen av forbruket i perioder med lavt grunnvann og mange folk på hyttene.

Hvis antall septiktanker øker, vil vi få behov for en eller flere brønner ekstra. Dette er løsbart, men en betydelig kostnad.

Hytteforeningen har ikke vært involvert i godkjenning av septiktank, og vi vil gjerne at denne problemstillingen blir grundig belyst på neste årsmøte.

Vår oppfordring er herved at alle som har planer om anskaffelse av septiktank, venter til etter neste årsmøte.