Dugnadsprosjekt skiløyper

Publisert av Harald Aasenhuus den 19.10.22.
Plan for oppgradering av skiløypenettet i Sandvika-området - vi starter opp med utbedring av Pensnonistrunden m/adkomstløyper.
Styret vil utarbeide en 3-årig plan for oppgradering av skiløypenettet i Sandvika med sikte på å øke skiinteressen og bedre friluftsopplevelsene. Vi vil be hytteforeningene komme med innspill til gode dugnadsprosjekter de neste 2 årene.
Vi har nå fått nødvendig tillatelse fra grunneierne Statskog og Sandvika Eiendomsselskap som både støtter initiativet og heier fram dette tiltaket. Vi søker nå om finansiering for å dekke kostnadene til planlagte tiltak i 3-års planen.
Vi starter opp i år med utbedring av Pensjonistrunden i en felles dugnad lørdag 22. okt. kl 08. Vi skal utføre skogrydding, planering med gravemaskin i 4,0 m bredde, legge stikkrenner samt finplanere og rydde opp etter jobben.
Påmelding til dugnadsinnsats:
Svein I. Larsen: 90 20 54 73
Oppmøte: Ved stikkvei fra Åboveien til Samehytta (mellom Vargåa og Øysteråa) 

mvh
Styret i Sandvika og Finnvola Skiløyper