Brøyting vinter 2013/2014

Brøyting vinter 2013/2014

Publisert av Roald Brenne den 28.11.13.

Vi har nå tegnet ny kontrakt for brøyting med Tore Berge,
firma T.Berge Maskin as(org.nr 911 769 204).

Han skal stå for brøyting i Finnvola Midtre.
Det skal være brøyting hver dag når det er min 10 cm med snø.
Det vil bli kjørt med traktor m/plog evt skjær eller frontmontert fres.
Til fredag kl 12:00 skal alt være oppbrøytet inklusive parkeringsplassene.

Mvh
Styret.