Bom-tilganger

Bom-tilganger

Publisert av Roald Brenne den 09.08.18. Oppdatert 17.08.18.
Nytt kort i bommen er installert og det er nå 1000 nr tilgjengelig, dvs at hver enkelt hytteeier får 10 nr til disposisjon.
Nye nr meldes til nedenforstående mail-adresse:
Husk hyttenr, mobilnr og navn.
Roald.Brenne@Visma.com