Årsmøte

Årsmøte

Publisert av Harald Aasenhuus den 09.02.22. Oppdatert 12.02.22.

ÅRSMØTE FINNVOLA MIDTRE 2022

 

 

Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i Finnvola Midtre hytteforening mandag 7. mars kl 1900. 
Sted: Hegle grendehus (NB nytt) E6 avkjøring Okkenhaug, sving mot Okkenhaug og grendehuset ligger på høyre siden av veien etter ca 100 meter på bakketoppen 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må innmeldes til styret innen 21. februar.

Sakliste

  1. Åpning med godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent
  2. Årsmelding fra styret
  3. Regnskap 
  4. Årsmelding fra komiteene
  5. Kontingent
  6. Budsjett
  7. Valg
  8.  Innkomne saker:

 

 

 

Vi legger opp til et hyggelig møte oss hytteeiere imellom. Ingen store prosjekter på gang, men en ypperlig anledning til å holde seg oppdatert og treffe hyttenaboer.

Det blir servert kaffe og noe å bite i.

I dag ble bortimot alle restriksjoner ifm covid fjernet J

 

Mvh

Styret Finnvola Midtre hytteforening