Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Publisert av Harald Aasenhuus den 27.02.24.
ÅRSMØTE FINNVOLA MIDTRE 2024


Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i Finnvola Midtre hytteforening mandag 18. mars kl 1900
Sted: Hegle grendehus (samme som i fjor) E6 avkjøring Okkenhaug, sving mot Okkenhaug og grendehuset ligger på høyre siden av veien etter ca 100 meter på bakketoppen 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må innmeldes til styret innen 4. mars.

Sakliste

1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste, valg av møteleder og referent
2. Årsmeldinger
3. Regnskap 
4. Budsjett
5. Kontingent
6. Valg
7. Brøyting- se informasjon under
8. Eventuelt

Informasjon: 
Siden Finnvola Midtre ble opprettet, har veinettet forandret seg. Parkeringsplasser er utvidet, nye parkeringsplasser tilkommet, nye veistubber og en litt lengre vei. I tiden fremover vil dette fortsette og om 10 år har hyttefeltet mange nye korte og lengre veier og flere parkeringer. 
Vi trenger en forutsigbar og fremtidsrettet plan for brøyting og betaling av brøyting.
 
Det blir servert kaffe og noe å bite i.
Vel møtt 


Mvh
Styret Finnvola Midtre hytteforening