Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av Harald Aasenhuus den 07.12.22. Oppdatert 21.03.23.

ÅRSMØTE FINNVOLA MIDTRE 2023

 

 

Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i Finnvola Midtre hytteforening torsdag 23. mars kl 1900. 
Sted: Hegle grendehus (samme som i fjor) E6 avkjøring Okkenhaug, sving mot Okkenhaug og grendehuset ligger på høyre siden av veien etter ca 100 meter på bakketoppen 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må innmeldes til styret innen 9. mars.

Sakliste

  1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste, valg av møteleder og referent
  2. Årsmeldinger
  3. Regnskap 2022
  4. Kontingent 2023
  5. Budsjett 2023
  6. Valg
  7. Innkomne årsmøtesaker:
  8. Henvendelser vedrørende planer for veibygging
  9. Styrets informasjonsstrategi
  10. Eventuelt

 

 

 

 

Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Vel møtt J

 

 

Mvh

Styret Finnvola Midtre hytteforening