Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Publisert av Harald Aasenhuus den 30.01.19. Oppdatert 03.05.19.

ÅRSMØTE FINNVOLA MIDTRE 2019

 

 

Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i Finnvola Midtre hytteforening tirsdag 12. mars kl 1900. 
Sted: Vinne samfunnshus
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må innmeldes til styret innen 3. mars. 

Sakliste

 1. Åpning med godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent
 2. Årsmelding fra styret
 3. Regnskap 
 4. Årsmelding fra vannkomitéen, innkjøp av nytt filter
 5. Årsmelding fra veg-og bom-komite
 6. Informasjon fra Sandvika og Finnvola skiløyper
 7. Informasjon om hytterenovasjon
 8. Vårdugnad: ny sti og skifte av gulv i pumpehuset
 9. Kontingent
 10. Budsjett
 11. Valg
 12.  Innkomne saker: