Årsmøte 2,0

Årsmøte 2,0

Publisert av Harald Aasenhuus den 05.05.20.

Årsmøte Finnvola Midtre

Tirsdag 19. mai kl 1900 i Vinne samfunnshus

Sakliste som ved forrige innkalling og de innkomne saker som kom inn ved forrige svarfrist behandles.

Det blir avstander iht smittevernregler og dessverre ingen mulighet for servering denne gang. Ta med egen kaffe og/eller attåt.

Vi må også begrense antall til en representant pr hytte. 

Vel møtt