Vannstatus

Publisert av Harald Aasenhuus den 17.12.19.
Som alle bør ha fått med seg, har vi problem med vannkvaliteten i hyttefeltet.
UV-filter virker ikke og det ble funnet ørsmå mengder e-coli i vannet.
Vi har jobbet hele høsten med feilsøking i UV-rensingen, uten å finne feilen. Dette inkluderer bytte av UV-rør og sensor som styrer rensingen.

Neste skritt var da å skifte ut UV-anlegget med et nytt og moderne anlegg.
Vi har tatt spesifikke vannprøver for å få tilpasset renseanlegg iht til vannkvalitet, men svaret på disse var nedslående. Vannet har så dårlig kvalitet at det ikke lar seg rense tilstrekkelig.
Det som sto i dette svaret, var at vi bør se på vanninntaket og også vurdere vannkilden.

Så nå jobber vi videre med å kvalitetssikre vanninntaket i Martintjønna. Det vi har mistanke om, er at det har havnet helt på bunnen. Det vil si at inntaket suger i seg den «gjørma» som slike skogstjern har i bunnen. Det forklarer tilbakemeldinger vi har fått angående partikler i vannet som forurenser hos dere hytteeiere.

Om vi klarer å få kontroll på inntaket nå som isen ligger, gjenstår å se. Men det jobber vi med. I tillegg sender vi inn vannprøver som representerer vannkvaliteten midt i tjønna og ser om tilbyder av UV-rensing har tro på at det lar seg rense til dagens krav.

Så må vi se på om dette er en langsiktig løsning som dere kan stole på. Eller om det vil bli stadige feil og påkostninger på vann-anlegget.

Vi vil legge fram forslag til alternative løsninger på neste årsmøte.
for styret og vannkomite
Harald Aasenhuus