Høring snøscooter

Høring snøscooter

Forslag til fornøyelseskjøring med snøscooter er lagt ut til høring i 8 uker fra 13.06.17 Her kan foreninger og enkeltpersoner uttale seg. Vi i Finnvola Midtre skriver i vår uttalelse at vi er imot at det etableres en snøscooterløype i et område som har så mange hytter og er et viktig utfartsområde for hytteeiere og dagsbesøkende. (trykk på "les mer" for link til høringen)

Les mer
Vann-prøver

Vann-prøver

Vann-prøver: Det ble tatt søndag den 11. juni 2017 kl. 20:00. Fargetall viser nå tydelig forbedring. Grenseverdien er 20. Des-2016 var fargetallet 53 og nå i juni er det på 36 på rent vann. Des-2016 var fargetallet 56 og nå i juni er det på 39 på råvann. PH-verdien er på 6.8. Koliform og E-coli bakterier viser 0. Vi har enda litt forbedring og det vil bli satt iverk snarest. Mvh Vannkomiteen.

Les mer
Oppdatering vann

Oppdatering vann

Oppdatering fra pumpehuset: ny pumpe, ny frekvensomformer+trykkstyring og ionebyttemassen (som renser humus/farge) er byttet.

Les mer