Høring snøscooter

Publisert av Harald Aasenhuus,H61 den 23.06.17.
Forslag til fornøyelseskjøring med snøscooter er lagt ut til høring i 8 uker fra 13.06.17
Her kan foreninger og enkeltpersoner uttale seg. 
Vi i Finnvola Midtre skriver i vår uttalelse at vi er imot at det etableres en snøscooterløype i et område som har så mange hytter og er et viktig utfartsområde for hytteeiere og dagsbesøkende.
http://verdal.kommune.no/Politikk/Plan-og-samfunn-2015-2019/13062017/3617-Snoscooterloyper/

Legg merke til"Hytteeierne i Sandvika, reindriftsnæringa, forum for natur- og friluftsliv og Verdal naturvernforbund har i forbindelse med møtene ytret tydelig at de er uenig i en etablering av snøscooterløypa ut i fra de interessene de er satt til å representere."