Årsmøte 2018

Publisert av Harald Aasenhuus,H61 den 19.01.18. Oppdatert 26.02.18.
Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i Finnvola Midtre hytteforening tirsdag 13. mars kl 1900. 
Sted: Vinne samfunnshus. 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må innmeldes til styret innen 6. mars. 
Sakliste
 1. Åpning med godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent
 2. Årsmelding fra styret
 3. Regnskap 
 4. Årsmelding fra vannkomitéen-oppgradering i pumpehuset
 5. Årsmelding fra veg-, bom- og gapahuk-komite
 6. Informasjon om Sandvika og Finnvola skiløyper
 7. Snøscootersaken: saksgang og høringsuttalelser
 8. Kontingent
 9. Budsjett
 10. Valg
 11.  Innkomne saker:


Vi har siste året jobbet mye med vannet i hyttefeltet. Dette har medført ekstra kostnader over årets budsjett. Dette vil det bli informert om på årsmøtet og styret vil foreslå en økning i kontingent av den grunn.