Vannprøver-resultat

Vannprøver-resultat

Publisert av Roald Brenne den 06.12.22.
Prøveresultat "Vann" Finnvola Midtre
Prøvetakelses nr 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Prøvedatoer 17.10.22 09.03.22 24.01.22 12.12.21 07.11.21 26.09.21 05.09.21 02.02.21 08.12.20 01.11.20
Parameter Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Grenseverdier
Kimtall, Tappepost 27 8 300 21 8 190 100
Kimtall, Brønn 1 1 63 65 8 71 200 300 120 100
Kimtall, Brønn 2 63 250 100
Kolliform Bakt, Tappepost <1 <1 0 0 4 0 0
Kolliform Bakt, Brønn 1 <1 <1 0 4 0 0 0 0
Kolliform Bakt, Brønn 2 <1 0 0
E.coli, Vannpost 1 <1 <1 0 0 0 0 0
E.coli, Brønn 1 <1 <1 0 0 0 0 0 0
E.coli, Brønn 2 <1 0 0 0
Jern, Fe, Tappepost 47 89 84 54 110 200
Jern, Fe, Brønn 1 12 <5 110 19 91 160 16 44 77 200
Jern, Fe, Brønn 2 12 15 <5 6 200
Mangan, Mn, Tappepost 7,7 35 49 58 2,4 50
Mangan, Mn, Brønn 1 210 22 270 230 210 180 230 220 180 50
Mangan, Mn, Brønn 2 210 240 21 22 50
PH, Vannpost 1 7,8 8,1 6,5-9,5
PH, Brønn 1 8,0 7,8 7,7 8,0 8,0 8,1 8,1 6,5-9,5
PH, Brønn 2 7,8 8,0 8,0 6,5-9,5
Radon, Brønn 1 79 100
Radon, Brønn 2 79 125 100
Radon, Tappepost 18 125 100
Fluorid, Brønn 1 <0,050 1,5
Fluorid, Brønn 2 <0,050 1,5
Fluorid, Tappepost <0,050 1,5