Mobildekning i Finnvola/Sandvika-NY

Mobildekning i Finnvola/Sandvika-NY

Publisert av Harald Aasenhuus den 17.11.16.
Telenor koblet inn 4G på Innsmoen og det vil fra nå av være mulig å ha 4G+ kapasitet på mobildata. 2G og 3G ligger i tillegg inne som egne enheter. Montør fininnstilte antenne-vinkler med utgangspunkt i Finnvola, og det ble fullt hus på dekning og 4G+ på mobildata. 
Foreløpig er kapasitet bra, men vil etterhvert bli enda bedre. Det har med dataoverføring via speil som har begrensninger.

Det er usikkert når Telia vil forbedre sin dekning/kapasitet, og det ligger an til at de konsentrerer seg om dekning langs mellomriksvegen. 

I tillegg ble DAB forholdene forbedret fra og med 10. november.