Lekkasje

Lekkasje

Publisert av Harald Aasenhuus den 30.06.20.

Hei kjære hytteeiere

Det nærmer seg brønnboring og en vesentlig forbedring av vannkvalitet.

Vi trenger deres hjelp til å finne lekkasjer i anlegget vårt. 
For noen år siden var lekkasjen stor og vi fant en del kraner på hyttevegg med lekkasje. Disse ble da skiftet og lekkasjen var minimal.

Nå har vi igjen en vesentlig lekkasje som må lokaliseres før vannbrønnen er i drift.

Når vannet er stengt, så lytt på vannkranen dere har på vegg. Hører du susing, så lekker tilbakeslagsventilen.

I tillegg ber vi dere om å være oppmerksom på vann/ vått der det ikke har vært vått før. 

Hvis dere oppdager eller mistenker lekkasje, så rapporter inn til vannkomite (Bjørnar Håpnes )eller undertegnede.

Vi vil i tillegg sjekke hver hytte og vannpost selv i løpet av kort tid. 
mvh

Harald Aasenhuus