Hytterenovasjon

Hytterenovasjon

Publisert av Harald Aasenhuus den 21.01.16.
Alle hytteforeninger og politikere var invitert til informasjonsmøte hos Innherred Renovasjon i går 20. jan angående hytterenovasjon i Verdal kommune.

IR ved Geir Tore Leira(adm dir) la frem saken slik at det så ut som hytterenovasjon var lovpålagt. Alle "boenheter" som egner seg til overnatting og matlaging, skal ha tilbud om renovasjon. Det ble henvist til presiseringer fra miljødirektoratet og pålegg fra fylkesmannen.

Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen, hadde et litt annet syn på saken. Loven kunne tolkes på flere måter og endel av påleggene var forskrifter, som ikke har samme makt. Kommunen ville bruke litt tid på denne prosessen og la advokater se på det lovmessige grunnlaget rundt hytterenovasjon. Det store spørsmålet er om det totalt sett har en miljøgevinst å innføre hytterenovasjon. Det er vedtak i Verdal formannskap at innføring av hytterenovasjon utsettes, og altså ikke innføres i 2016. 

Det ble også orientert om tanker rundt praktisk gjennomføring av hytterenovasjon. Oppsamlingspunkter i naturlig utfartsårer fra de forskjellige hytteområdene. Kildesortering. Rent og pent returpunkt. Kameraovervåking?. Tilpasset tømming iht sesongvariasjoner.

Det er 1369 hytter i Verdal kommune, og mange av disse ligger fortettet i hytteområder, og noen ligger spredt. Det blir en dyr og lang vei å gå, før alle hyttene har en ordnet hytterenovasjon.

Fra salen kom det flere argumenter mot innføring av hytterenovasjon. Det er ingen tvil om at dette er det motstand mot, og "ingen" vil ha det. 
Det ble presisert at det idag ikke er problemer med søppel i forbindelse med hytter. Og at de områder det er innført hytterenovasjon på, ikke kan sammenlignes med de enkle fjellhyttene som dominerer i Verdal kommune.

Nå venter en politisk behandling. 
Finnvola Midtre følger saken tett, og informerer fortløpende.

Harald Aasenhuus, leder Finnvola Midtre
Hvis noen har spørsmål eller kommentarer til dette, så ta kontakt.