Dugnad og medlemsmøte

Dugnad og medlemsmøte

Publisert av Harald Aasenhuus den 30.08.21.

DUGNAD OG MEDLEMSMØTE

Iht vedtak på årsmøtet, blir det dugnad i Finnvola Midtre lørdag 4. september kl 1000

Veikomite fordeler arbeid. Stikkord er brøytestikker, grus på sti og malearbeid.

I forbindelse med dugnaden vil vannkomiteen informere om status på vann/brønn-prosjekt og veien videre.

I korte trekk har vannkomiteen sammen med styret vedtatt boring av brønn nummer to. Det har vist seg gjennom et års drift av brønn, at den ikke har tilstrekkelig kapasitet i tørre perioder med stort forbruk. Dette var en kalkulert risiko da vi boret brønnen. Hadde vi vært heldig hadde en brønn vært nok.

Brønn nummer to dekkes av opprinnelig budsjett for brønnboring og vil ikke kreve ekstra innbetaling!

Hvis noen har motforestilling mot denne løsningen, så gi beskjed til styreleder på mail eller telefon.

Vannkomiteen vil informere mere detaljert på dugnaden og tallfeste hvorfor en brønn til vil være nødvendig .

 

Mvh

 

Harald Aasenhuus

Leder Finnvola Midtre