Brønn-nytt

Brønn-nytt

Publisert av Harald Aasenhuus den 29.11.20. Oppdatert 15.12.20.

 

Mattilsynet var på inspeksjon for noen uker siden og godkjente anlegget uten merknad. Da ble den åpne saken fra 2016 lukket. Endelig. Det ble også søkt plangodkjenning for vannanlegget iht krav fra mattilsynet. Dette ble også godkjent. 

Vi tar noen flere vannprøver før det vil bli tatt en beslutning om ytterligere rensing av vannet. Det er kun Mangan og Kimtall som ligger over grenseverdiene nå. Jerntallet var veldig høyt, men det ble mye lavere og innenfor grenseverdier på siste vannprøve.

Ta med drikkevann INNTIL NY BESKJED KOMMER