Årsmøtereferat

Årsmøtereferat

Publisert av Harald Aasenhuus den 25.05.20.

Det er to viktige saker å merke seg:

  1. Berge har sagt opp brøytekontrakt og vi er i samarbeid med de fleste hytteforeninger i Sandvika/Finnvola igang med å finne erstatter.
  2. Vannkilden vår er for vanskelig å rense til dagens krav og vi vedtok enstemmig å bore etter vann. Dette medfører en utgift på hver hytte på 5000,-. Da har vi blankt og bakteriefritt vann i fremtiden som mattilsynet godkjenner som drikkevann.