Årsmøtereferat 2016

Årsmøtereferat 2016

Publisert av Harald Aasenhuus den 05.06.16.

Finnvola Midtre

Årsmøte

 

31. mai 2016 19:00 – 21:00

Vinne Samfunnshus

 

 

 

 

 

Årsmøte 2016

 

1.Åpning

Innkalling til årsmøte godkjent

Valg av møteleder: Harald Aasenhuus

Sekretær: Morten Skrove

 

Deltagere: Totalt 26 stk møtte opp.

Halvor Vinje                 28                    Bjørn Slettum              17

Ole Anton Rotmo          48                    William Lund                30

Torbjørn Hojem           74                    Ann Torill Hojem          74

Hildegunn Buran           4                      Hallstein Buran 4

Olav Olsen                   35                    Brit R. Skrove              37

Ranghild Håskoll           76                    Einar Daling                  13

Arne Sporild                44                    Torfinn Lyng                36

Frode Haugmark           31                    Roald Bergstrøm          9

Reidar Thomassen        75                    Victor Dale                   38

Vidar Lorås                  34                    Eva Lorås                     34

Hulda Berg Amlien        6                      Jørn Eriksen                2

Ketil Hallem                 72                    Harald Aasenhuus        61

Roald Brenne                64                    Morten Skrove             66

 

2. Gjennomgang av årsmelding fra styret.                       HAa

Ingen spesielle kommentarer til årsmelding

 

 

 

3. Regnskap                                                                       JE

Fortsatt en del utestående kontingent. Alle er selvsagt pålagt og skal betale den kontingent som fastsettes av årsmøte. Jobbes med saken for å få inn manglende kontingent.

Har ca. 60.000 på bok ved årsskifte. Dvs en sunn og god økonomi. Men ikke reserve kapital til å utføre større ting.

Regnskap godkjent av årsmøte.

 

4. Vannkomitè.                                                                   RB

Ikke tatt prøver så langt i 2016. Vann holder god kvalitet, men noe humus. Prøver sendes inn sommer 2016.

Større jobb med pumpeoverhaling høsten 2015. Fungerer bra etter reparasjon. Ny pumpe kjøpt inn og skal monteres. Anlegget har gått i 16 år. Pålagt å melde inn vannforbruk på Altinn. Forbruk ca  400 l/hytte/år.

Kommentarer på at varmtvannsberedere tæres fort opp av vannet. Hvorfor det skjer er noe usikkert. Det anbefales å kjøpe varmtvannsbereder med anode ved utskifting/innkjøp.

Hendelen/vrider på de gamle vannpostene som står ubrukt i terrenget bør fjernes. Observeres at de gamle vannpostene kan stå åpne og vann renner ut. Sak for styret/vann komitè.

Erfaringene sist vinter er lite problemer med vannpostene på vegg.

 

5. Veg komitè                                                                    VL

Generelt bra vegstandard. Div rydding og reparasjoner er nødvendig også i år. Grus må kjøres opp og brukes til reparasjonsarbeider. Arbeid på veg planlegges som normalt ved årets stordugnad.

Kommentarer at store mengder grus blir skrapet vekk under brøyting. Kanskje da spesielt mot slutten av vintersesongen da is og snø løser seg opp og mye grus blir med skjær/skuffe.  Brøyter kontaktes om saken.

Ellers ble det diskutert brøyting under dette punktet. Stort sett fornøyd etter sist vinter og brøytekvalitet. Flere entreprenører har vist interesse om å brøyte i feltet. Kontrakten må fornyes pr. 31. mai hvert år.  Kjører med dagens kontrakt også neste vinter. (Berge) Vurderer om andre tilbydere kan gjøre samme jobben som i dag til en lavere pris for vinteren 2017/2018.

 

6. Gapahuk komitè                                                                     OAR

Brygge ser ut til å ha berget godt i vinter.

Ikke planlagt de store oppgaver. Sti må kanskje gruses opp. Komitèen ønsker tilbakemelding om det er oppgaver som ønskes utført.

Kom forslag om flere benkplasser utenfor gapahuken.

Ved som ligger ved gapahuk kan klyves opp. Evt under en dugnad.

Mye søppel blir ofte lagt igjen. Sette opp skilt med anmodning am at alle rydder opp etter seg.

Hengelås med bomnøkkel var på begge dørene. Lås på ved siden er borte/fjernet?

 

7. Løypekomitè                                                                  (RB)

Løypelegging og oppkjøring har fungert bra. Noen kommentarer på at det kunne vært kjørt opp spor enkelte helger etter påske. Går an å avtale enkelt helger hvis det er behov. Eller forlenge avtale fram til f.eks 1. mai for samme pris og kvalitet på løyper.

Kommentarer på at hundesleder og hundespann bruker løypetrase. Ødelegger spor og fører til mye hundeskitt i løypene. Saken tas med den personen vi tror det gjelder. (HAa)

Løypenettet runder Sandvika/Finnvola og Vera er nå på til sammen 20 mil. Meget godt tilbud.

 

8. Bomkomitè                                                           (HAa/RB)

Bommen fungerer stort sett bra. Men fortsatt mye feil bruk og div problemer.

Hvis bommen står oppe og det ringes på, kan den gå ned med forholdvis stor hastighet.  Ny bom arm skiftet, men også den er allerede påkjørt og skadet.

Mye diskusjoner om mobildekning/funksjon av bom. Mange sliter med å få bommen til å respondere på oppringing. Bommens funksjon og gange er ikke til å stole på, og skaper utrygghet ved passering.

Resultat ble avstemning og vedtak om å investere i ny bom (Samme type som i Sør feltet med kombinert telefon og fjernkontroll funksjon. Sak under budsjett. Men for å finansiere dette må det legges på en ekstra kontingent på 1000,- kr høst 2015 for å få det til. Flertall 22 av 26 stemte for ny bom. 4 mot. Bomkomitèen / styret tar tak i saken og utreder prosjektet for så å  iverksette.

 

9. Kontingent

Beslutning på årsmøtet om å beholde dagens kontingent på 2000,- kr /år. Høst 2016 vil det innkreves 2000,-(i tillegg til 1000,- på vår 2016) for å øke saldoen og ta høyde for ny bom. Innkreving av kontingent for 2017 blir 2000,- i juni/juli. Kun en innbetaling pr år heretter, da det er tidkrevende og vanskelig å kreve inn 2 ganger i året.

 

10. Budsjett.

Regnskapsåret avsluttes 31.des 2016. Besluttet å følge kalenderåret fra 2017. Dvs. årsmøtet kan gjennomføres i januar /februar.

Budsjett saldo 2017 ca. 105.000,- kr.

Budsjettet godkjent.

11. Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre for Finnvola Midtre 2016/2017

Styre

Funksjon

Navn

Antall år

På valg

Kommentar

Leder

Harald Aasenhuus

2 år

2018

Gjenvalg

Nestleder

Berit Jørum

1 år

2017

Gjenvalg

Sekretær

Rønnaug Aune

2 år

2018

Ny

Kasserer

Jørn Ragnar Eriksen

2 år

2017

Styremedlem

Hulda Berg Amlien

2 år

2017

 

Vara til styre

Heidi Rygg

2 år

2017

 

Komiteer

Revisorer

Reidar Thommesen

2 år

2018

Ny

Gunn Ingebrigtsen

2 år

2017

 

Veikomite

Svenn Robert Østvik

2 år

2018

Gjenvalg

Osvald Skjørstad

2 år

2018

Gjenvalg

Vidar Lorås

1 år

2017

Gapahukkomite

Ole A. Rotmo

2 år

2018

Gjenvalg

John Melbye

2 år

2018

Gjenvalg

Vann komite

Per Arne Røstad

2 år

2018

Gjenvalg

Steinar Aakerholm

2 år

2017

Roald Brenne

2 år

2017

Valgkomite

Halvor Vinje

1 år

2018

Bjørn Slettum

1 år

2018

Gunnar Forså

2 år

2017

 

 

 

Status pr 13.05.16

Alle medlemmer til styret og komiteene er forespurt og stiller seg til disposisjon for en

ny periode.

Valgkomiteen må nok en gang få berømme alle forespurte om den velviljen alle har til å ta verv.

Når det gjelder valgkomiteen er det årsmøtet som skal velge dette. I år må da to nye medlemmer velges.

Valgkomiteen

v/Torfinn, Geir Anders og Gunnar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Innkomne saker:

 

Bom ble ferdigdiskutert og vedtak fattet.

 

Mobildekning: Ny mast på Innsmoen. Både Telenor og NetCom. Mye større datakapasitet(4G+). Fører forhåpentligvis til bedre mobildekning oppi Finnvola, men dette er usikkert. Ny mast også ved Ådalsvollen som sikkert bidrar til bedre dekning. Dato for oppstart av de nye antennene er satt til 1. Sept.

Noen har selv montert egne faste mobiltelefoner med antenne på hytta.

Fører til bedre dekning.

 

Hytte Renovasjon: Møte med Innherred Samkommune og Innherred

renovasjon. Beslutning om hytterenovasjon er en politisk

sak og ikke noe IR kan pålegge. Liten interesse for søppelkontainere

i årsmøtet. Saken lagt død.

 

Vann og vei i Sørfeltet: Informasjon om at Sørfeltet utreder vei og vann

+ kloakk. De sliter mye med dagens vannsystem. Fryser om vinteren og lekkasjer.

Pris for vann og vei/kloakk ca 80.000,- kr/hytte.

Ingen interesse for tilsvarende for vårt felt i årsmøtet.

 

Snøscooter traseèr: Hytteforeningene i Sandvika og Finnvola

har deltatt på møte om mulige scooter traseèr. Ikke enkelt å få til.

Reindrift / fauna og hyttefelt/skiløper skal tas hensyn til. Arbeidsutvalget har foreslått traseer som skal konsekvensutredes til våren 2017. Blir sikkert flere runder før noe blir

besluttet. Saken ut på høring våren 2017.

Det skal holdes åpent informasjonsmøte høsten 2016.

Info om saken vil bli lagt ut på nettsiden og via SMS (HAa)

 

 

1.juni 2016

 

Morten Skrove

Sekretær