Vannet tilbake

Publisert av Harald Aasenhuus,H61 den 04.10.17.

Vannet har stått stille i deler av rør-nettet, så det må forventes både luft og sedimenter(brunfarge og små partikler) inntil vannet er skiftet ut.