Finnvola Midtre Hytteforening
Status snøscooterløyper

Status snøscooterløyper

Publisert av Harald Aasenhuus,H61 den 13.12.16.
Det pågår i disse dager en konsekvensutredning og verdisetting av fritidsområder. Det ventes at disse er ferdig april 2017, og saken kommer da ut til høring vår/sommer 2017.

Ellers kan man merke seg at reindrifta ønsker skriftlig garanti for at det ikke etableres andre snøscooterløyper i kommunen i fremtiden og vil gå imot denne etableringen også hvis dette ikke gis. Kommunen kan ikke gi en slik garanti nå, og det er usikkert hvordan dette vil påvirke saken.

Status-vannprøve tatt uke 51

fredag 27. desember kl. 20:15

Vann-filter

fredag 27. desember kl. 20:22

Vannstatus

tirsdag 17. desember kl. 10:20

UV

fredag 18. oktober kl. 10:06

Høstdugnad

fredag 13. september kl. 09:41