Skiløyper

Publisert av Harald Aasenhuus,H61 den 30.01.18. Oppdatert 19.01.19.
Det er opprettet en egen nettside med kart over skiløypene og angivelse av når de er kjørt. Gå inn på :
http://www.sandvikaskiloyper.no/

Avtale om preparering av skiløyper i Sandvika- og Finnvola-området.

Avtaleparter:
Verdal Røde Kors (Entreprenør) Sandvika og Finnvola Skiløyper (Oppdragsgiver)

Avtalen gjelder preparering av skiløyper etter beskrivelse og betingelser i avtalen nedenfor. 1. Avtalens varighet.

Denne avtalen gjelder for perioden 1. januar 2018 til 1. mai 2021. 2. Oppdraget

 • Avtalen gjelder preparering av løyper til Hegglifjellet, Hansmyra/grensen, rundløyper i Sandvika-området, på Storholmen, i Finnvola, fra Sandvika over Innsvatnet til Breivatnet og videre nordover mot Vera (til gammen).

 • Prepareringa skal utføres i perioden 2. januar til 1. mai, og skal skje på lørdager og søndager samt i vinter- og påskeferie. De viktigste løypene skal som regel være kjørt innen kl. 10.00.

 • Entreprenør skal med seg aktiverte GPSer for å gi brukerne av løypenettet oppdatert informasjon om når løyper er preparerte. Oppdragsgiver bærer alt ansvar knyttet til drift og vedlikehold av GPSene.

 • Det skal komme tydelig frem at det er Røde Kors som kjører spor. Sjåfør skal bære Røde Kors vest.

 • Ved vanskelige vær- eller snøforhold kan preparering utsettes. Dette vurderes av entreprenør.

 • Oppdragsgiver er ansvarlig for rydding av traseer.

 • Entreprenør vil prioritere leteaksjoner og henteoppdrag foran kjøring av skispor. Det tas

  også forbehold om redusert eller stopp i løypekjøringa grunnet planlagte storøvelser.

 • Løypenettet er vist i vedlagte kart. (Det kan i tillegg bli kjørt i godkjent trase fra

Pensjonistrunden til Finnvola).
3. Partene er enige om følgende godtgjørelse i avtaleperioden:

 • 2018: kr. 68.000,-

 • 2019: kr. 75.000,-

 • 2020: kr. 80.000,-

 • 2021: kr. 80.000,-

  Verdal den

  _________________________ Verdal Røde Kors

_________________________ Sandvika og Finnvola Skiløyper