Hytterenovasjon

Publisert av Harald Aasenhuus,H61 den 27.11.18. Oppdatert 25.03.19.

Det blir innført hytterenovasjon i Verdal kommune i løpet av 2019. 


Til info er prisen for hytterenovasjon i 2018 kr 1312,50 pr år. Det ligger an til en 4% økning for 2019. Dette vedtas hvert år av et representantskap bestående av representanter fra alle 10 kommuner Innherred Renovasjon står for renovasjonen, og er drevet av selvkostprinsippet.