Hytterenovasjon

Publisert av Harald Aasenhuus,H61 den 27.11.18.

Det blir innført hytterenovasjon i Verdal kommune i løpet av 2019. 
Vi er bedt om innspill på hvor renovasjonspunktet i vårt område bør ligge.

 

Det ble antydet et lite og et stort renovasjonspunkt (plass hvor hytteeiere kan levere sortert søppel) i området Finnvola/Sandvika. Et stort punkt i vestenden av Innsvatnet/Olavsbrua evt lengre vest. Og et mindre punkt fra veikrysset i Sandvika mot Finnvola.

Det ble diskutert om punktet skulle ligge ved bom til Finnvola sør, eller mellom Østerinnsvollen og veikrysset. Hytteforeningene er bedt om tilbakemelding innen midten av januar.

Til info er prisen for hytterenovasjon i 2018 kr 1312,50 pr år. Det ligger an til en 4% økning for 2019. Dette vedtas hvert år av et representantskap bestående av representanter fra alle 10 kommuner Innherred Renovasjon står for renovasjonen, og er drevet av selvkostprinsippet.