Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Publisert av Harald Aasenhuus den 01.03.20. Oppdatert 13.03.20.
page1image55404704

ÅRSMØTE FINNVOLA MIDTRE 2020

Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i Finnvola Midtre hytteforening ???? Ny info om dato kommer.
Sted: Vinne samfunnshus.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må innmeldes til styret innen 9. mars.

Sakliste

  1. Åpning med godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent

  2. Årsmelding fra styret

  3. Regnskap

  4. Årsmelding fra komiteene

  5. V annkvaliteten-en langtidsløsning

  6. Kontingent

  7. Budsjett

  8. Valg

  9. Innkomne saker:

Tilleggsinfo
Hovedproblemstilling på dette årsmøte er punkt 5. Vi trenger en plan for sikring av vannkvaliteten fremover. Styret og vannkomiteen vil legge fram flere løsninger for vannverket vårt, med fordeler og ulemper, i tillegg til prisoverslag og løsning for finansiering.