Finnvola Midtre Hytteforening
Snøscooter-løype i Verdal

Snøscooter-løype i Verdal

Publisert av Harald Aasenhuus,H61 den 13.05.16.
Representanter fra berørte hytteforeninger i Sandvika/Innsvatnet og Finnvola var samlet igår 12.mai. Håvard Kvernmo fra Innherred samkommune informerte om det kommende arbeidsutvalget og prosessen videre med forslag til snøscooterløype i Verdal. På grunn av reindriftsnæring og verneområder, er det foreløpig kun aktuelt med snøscooterløype mellom Vera og Breivatnet/Sandvika. Arbeidsutvalget skal utarbeide et forlag til løype, og deretter er det en lengre prosess med å konsekvensutrede den foreslåtte løypen. Hver hytteforening er godt informert og har tilgang til saksdokumenter, og det er planlagt et infomøte for alle høsten 2016. Tidligste plan ut på høring våren 2017. Mere informasjon og innspill fra dere på årsmøtet. Harald

Status-vannprøve tatt uke 51

fredag 27. desember kl. 20:15

Vann-filter

fredag 27. desember kl. 20:22

Vannstatus

tirsdag 17. desember kl. 10:20

UV

fredag 18. oktober kl. 10:06

Høstdugnad

fredag 13. september kl. 09:41